Sikh Society of Regina gathers to celebrate Vaisakhi

The Sikh Society of Regina’s sixth annual Vaisakha celebration began Sunday. (Gareth Dillistone/CTV News Regina) The Sikh Society of Regina’s sixth annual Vaisakha celebration began Sunday. (Gareth Dillistone/CTV News Regina)

CTVNews.ca Top Stories